Zespół Szkół im. Jana Pawła w Skaryszewie

Menu
Godziny lekcyjne:
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 11.50 - 12.35
6. 12.40 - 13.25
7. 13.30 - 14.15
8. 14.20 - 15.05

Reforma edukacji:
Witamy


Nowy rok szkolny 2017/18 w skaryszewskim gimnazjum.

Dnia 4 września 2017r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/18 dla uczniów klas drugich i trzecich Publicznego Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie. Najpierw była odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła o godz. 8.00. Następnie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie udali się do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego rozpoczęło uroczystość szkolną. Później pani dyrektor Monika Bekasiewicz przywitała wszystkich i przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami klas. Mimo że rozpoczęcie roku szkolnego budzi u wielu mieszane uczucia, bo znów będzie nauka i ciężka praca, to większość zebranych była radosna.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 4 września 2017r.
Przyjazd autobusów pod kościół na godz. 8:00
8:00 - Msza Św.
9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
10:30 - Odjazd autobusów.

Wypożyczanie podręczników

Podręczniki dla klas II wypożyczane będą od 4 września 2017r.

Zmiana obuwia

Przypominamy wszystkim uczniom o konieczności zmiany obuwia, które będzie konsekwentnie sprawdzane.

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

W okresie wakacyjnym 16 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie wyjechało na kurs językowy i metodyczny w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt o numerze 2016-1-PL01-KA101-024276 realizowany był w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Po powrocie odbyło się spotkanie uczestników projektu z pozostałymi nauczycielami, podczas którego zostały przekazane główne informacje o projekcie. W ramach projektu została pozyskana dotacja w wysokości 133 616,24 zł. Na kurs językowy pojechali nauczyciele: p. Anita Adamczyk, p. Anna Adamczyk, p. Katarzyna Adamczyk, p. Karolina Dąbrowska, p. Jarosław Dziubich, p. Beata Gondek, p. Jarosław Gondek, p. Danuta Kaim, p. Joanna Kalbarczyk-Białek, p. Ewa Kliniewska, p. Ewa Kundys, p. Ireneusz Marzec, p. Dorota Wójtowicz. Wyjazd 13 nauczycieli na pięciodniowy kurs językowy odbył się 2 lipca i trwał do 8 lipca 2017 roku. Na kurs metodyczny wyjechały trzy nauczycielki p. Monika Bekasiewicz, p. Anna Stachurska, p. Olga Pawłowicz-Szeliga. Druga grupa trzyosobowa brała udział w dwutygodniowym kursie metodycznym „Bringing British Culture to Life” w terminie od 16 lipca do 29 lipca 2017 roku. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach zagranicznych podzielili się ze współpracownikami swoimi doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas kursów. Wszyscy uczestnicy wrócili pełni zapału i chęci do pracy oraz do wprowadzania nowych metod nauczania poznanych poza granicami kraju. Przekazane zostały również informacje, do czego przyczyniło się szkolenie zagraniczne. A przyczyniło się do podniesienia jakości pracy i wyników nauczania, rozwijania umiejętności posługiwania się językiem obcym, poziomu nauczania poprzez wykorzystanie nowych technik. Dzięki znajomości języka możliwe będzie rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii i wprowadzenie jej w życie codzienne, uzyskanie dostępu do najnowszych rozwiązań i trendów w metodyce nauczania, technikach i możliwościach aktywizacji ucznia, wpływu na motywację i tego, jakie działania zostaną wprowadzone podczas zajęć lekcyjnych. Nasi nauczyciele będą także mogli wymieniać doświadczenia zawodowe z nauczycielami uczącymi podobnych przedmiotów, skorzystać w ten sposób z możliwości samodoskonalenia się oraz doświadczeń innych uczestników kursu, tym samym zdobyć możliwość szerszego spojrzenia na swój warsztat pracy oraz wykorzystywane metody nauczania. Nasi uczniowie też zyskają większą pewność siebie i chętniej będą reprezentować szkołę na konkursach międzyszkolnych. Uczestnictwo kadry w szkoleniu zagranicznym przyczyniło się z pewnością do podwyższenia umiejętności językowych, szczególnie wymowy i słownictwa, wzbogacenia warsztatu metodycznego, rozwinięcia twórczego, kreatywnego podejścia do uczenia i nauczania języka. Szkoła, dzięki tym aktywnościom, będzie lepiej i w bardziej innowacyjny sposób działać na jej rzecz poprzez m.in. tworzenie bardziej atrakcyjnych programów nauczania dla uczniów, zwiększenie kwalifikacji kadry, bardziej efektywne działania na rzecz lokalnej społeczności w tym aktywne włączanie młodzieży w swoje działania.

Pokazy fizyczne

Dnia 12 września 2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z grupą 11 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z Odechowa przebywali w Lublinie. Zasadniczym celem wycieczki był udział w 58 Pokazach Fizycznych, ale zwiedzano także Muzeum Wincentego Pola oraz Stare Miasto. Pokazy z fizyki organizowane są od ponad 80lat przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem tegorocznych pokazów były 4 działy fizyki: 1.Elektrostatyka 2.Mechanika 3.Akustyka 4.Promieniotwórczość. Uczniowie mogli zobaczyć wiele doświadczeń oraz uczestniczyć w eksperymentach w charakterze asystentów profesorów UMCS-u . Wszyscy obecni mogli zdobyć nową wiedzę lub poszerzyć tę już posiadaną.Tegoroczne pokazy przypadły uczniom do gustu, gdyż chętnie asystowali podczas prezentowanych doświadczeń. Najaktywniejszy był Wojciech Grzebuła z klasy IIIe.Wycieczka bardzo się wszystkim podobała i na pewno poszerzyła wiedzę w zakresie fizyki, nauk przyrodniczych, jak również na temat Starego Miasta (różnych jego zakątków) oraz o Wincentym Polu –człowieku wszechstronnym (podróżniku, naukowcu, poecie i gorącym patriocie).Organizatorem i kierownikiem wyjazdu była pani Danuta Kaim – zastępca dyrektora i nauczyciel fizyki, a opiekę pełniły : p. A. Adamczyk, p. D. Wójtowicz, p. W. Witkowska –Kundys.

Pielgrzymka

4 X 2017 uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Podobnie jak w latach ubiegłych udział we mszy św. Wspólny różaniec i śpiew uczniów z całej Polski był dla nas niezapomnianym przeżyciem.

13 października 2017 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczniowie klasy IIIe pod opieką nauczyciela języka polskiego p. Wioletty Witkowskiej – Kundys przygotowali satyryczny program artystyczny. Następnie przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli kwiaty na ręce Dyrekcji szkoły. Pani dyrektor Monika Bekasiewicz podziękowała wszystkim za przygotowanie i umilenie popularnego Dnia Nauczyciela i zaprosiła w imieniu uczniów Grono Pedagogiczne na słodki poczęstunek. Akademia wszystkim się podobała , gdyż występy uczniów nagrodzono gromkimi brawami.

Dzień Patrona

24 X 2017 nasza szkoła przeżywała Dzień Patrona. O godzinie 11:00 na hali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego. Następnie dyrektor szkoły, P. Monika Bekasiewicz powitała wszystkich obecnych. Głos zabrali : Ks. Bolesław Walendzik, Radny powiatowy, P. Henryk Słomka, którzy wspominali swoje spotkania z Ojcem świętym. Przy dźwiękach ,,Barki’’ reprezentacja uczniów wzniosła relikwie św. Jana Pawła II. Uczniowie klIIc, IId i IIIe recytacją wierszy, dialogami i śpiewem przybliżali życie i nauczanie Ojca Św. Dopełnieniem była prezentacja multimedialna poświęcona naszemu patronowi. Akademię przygotowali p. Iwona Wójcicka, Ks. Karol Janus, p. Maria Owczarek.

Dzień Niepodległości

10 listopada 2017 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Otworzyło ją wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor mgr Monika Bekasiewicz i powitała zebranych na uroczystości nauczycieli , uczniów i przedszkolaków oraz przypomniała, jak ważne jest dla Polaków to święto. Później uczniowie zaprezentowali montaż słowno muzyczny, który miał przybliżyć wszystkim czasy, kiedy to Polska była pod zaborami i dopiero wielki patriotyzm naszych przodków spowodował, że po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość.Na koniec p.dyrektor podziękowała za przygotowanie akademii. Uroczystość wywarła duże wrażenie na wszystkich, gdyż w skupieniu wysłuchali programu. Była to niecodzienna lekcja historii, która przypomniała, jaką ważną wartością jest niepodległość.

Jasełka

Dnia 19 grudnia 2017r. W naszej szkole odbyły się Jasełka. O godz. 11.00 p. dyr. Monika Bekasiewicz powitała zgromadzonych gości tj. radnego powiatowego – dyr. Domu Kultury w Skaryszewie p. Mirosława Sienkiewicza, ks. kan. Bolesława Walendzika , uczniów i nauczycieli . Przedstawienie bożonarodzeniowe , w którym udział wzięli uczniowie kl. IId , IIa , IIc , i IIIe przypomniało wszystkim, że Bóg jest w napotkanym człowieku i może zastukać do drzwi naszych domów , kiedy najmniej się tego spodziewamy. Jasełka przygotowała p. Iwona Wójcicka , ks. Karol Janus. Choreografię tańca aniołów opracowały p. Anita Adamczyk i p. Ewa Kundys. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć nasze Jasełka 6 stycznia 2018 w kościele parafialnym w Skaryszewie o godzinie 9. Zapraszamy.

Biała szkoła Murzasichle 25.02.2018 – 03.03.2018r.

W tegorocznej białej szkoły w dniach 25.02 do 03.03 uczestniczyła grupa prawie 50 osób. Już ósmy raz młodzież z gimnazjum w Skaryszewie mogła doświadczać białego szaleństwa na nartach. Po przyjeździe do Murzasichle zakwaterowaliśmy się w pensjonacie Tatry. Następnie cała grupa wybrała się na stok narciarski Hajduk do pana Staszka Łukaszczyka po sprzęt narciarski. Kolejne dni upłynęły bardzo intensywnie. Każdego dnia obowiązkowo pojawialiśmy się na stoku. Dodatkowo kierownik zgrupowania, pan Ireneusz Marzec zapewniał dodatkowe atrakcje, by nie poczuć znudzenia. Dzięki temu już drugiego dnia pojechaliśmy na prawdziwy góralski kulig w iście zimowej scenerii. W kolejnych dniach odwiedziliśmy Zakopane, gdzie odbyliśmy nie tylko klasyczny spacer po Krupówkach, ale byśmy też pod skoczniami narciarskimi i oczywiście wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, skąd mogliśmy podziwiać panoramę Tatr w zimowej odsłonie. Uwierzycie, że Kolejka na Gubałówkę wjeżdża już 80 lat? Odwiedziliśmy też termy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie gorąca woda złagodziła nieustępujący mróz, ponieważ wieczorne ognisko nie pomogło.Opiekunami na białej szkole byli: pani Karolina Dąbrowska, pani Anita Kwiatkowska, pan Paweł Pawłowski oraz pan Jarosław Dziubich.Wszystkie atrakcje naszego wyjazdu odbywały się pod czujnym okiem Pani Dyrektor Moniki Bekasiewicz, za co serdecznie dziękujemy.Przez cały tydzień trwania białej szkoły panowały duże mrozy, które nawiedziły całą Polskę. Nawet najbardziej twardzi bohaterowie miękli przy tej pogodzie i zakładali grube czapki i skarpety. Ale gdzie lepiej spędzić taki mroźny tydzień, jak nie w górach? Także do zobaczenia za rok.

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 7,8,9 marca 2018 w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, których temat przewodni brzmiał: „Poczuj Ducha Świętego”. Każdy dzień rekolekcji rozpoczynało spotkanie młodzieży z ks. rekolekcjonistą ks. Kamilem Kowalskim na hali gimnastycznej. Następnie odbywały się projekcje filmów i spotkania w grupach. W czwartek odbył się „mecz o honor” między nauczycielami i uczniami. W piątek uczniowie przygotowani przez ks. rekolekcjonistę mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokoty. W ostatnim dniu rekolekcyjnych rozważań nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu na plakat przedstawiający hasło rekolekcji „Poczuj Ducha Świętego” Udział w konkursie był formą przygotowania uczniów do świadomego przeżycia czasu rekolekcji. Zwycięzcami zostali : miejsce III – Wiktoria Pytka kl 2D, miejsce II Wiktoria Madejska i Weronika Laban kl 2D, miejsce pierwsze Karolina Barszcz kl 3C. Dyplomy laureatom wręczyła dyrektor szkoły p. Monika Bekasiewicz, natomiast nagrody książkowe ufundował i wręczył ks. proboszcz Dariusz Skrok. Rekolekcje na terenie szkoły zakończyły udział wszystkich uczniów i nauczycieli we Msza Św. Iwona Wójcicka

Pokazy fizyczno-chemiczne pt.,, Wielcy fizycy, chemicy i ich odkrycia"

Dnia 05.06.2018r. jak corocznie W Zespole Szkół w Skaryszewie odbyły się pokazy fizyczno- chemiczne pt.,, Wielcy fizycy, chemicy i ich odkrycia" przygotowane przez uczniów klas II i III gimnazjum. W pokazach tych wzięło udział 13 grup młodzieży. W skład komisji oceniającej wchodzili następujacy nauczyciele: p. Danuta Kaim, p. Urszula Słomka i p. Anita Kwiatkowska. Uczniowie oceniani byli między innymi za innowacyjność, ciekawe doświadczenia fizyczno-chemiczne, przygotowanie merytoryczne, wiersze, pracę zespołową, opis zjawisk w tym praw rządzących fizyką i chemią. Wyniki konkursu: I miejsce zajęły uczennice z klasy III c- Barszcz Karolina, Zawadzka Julia, Zawadzka Zuzanna i Kaźmierczak Zuzanna II miejsce otrzymały uczennice klasy II c- Grzelak Paulina, Kościelniak Julia, Gajos Milena, Markowska Joanna III miejsce otrzymali uczniowie z klasy III d- Kalbarczyk Tomasz,Gajos Mikołaj, Grzebuła Wojciech.


nasz patron

Jan Paweł II

Jan Paweł II
18.05.1920 - 02.04.2005

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
ul. Kochanowskiego 16G, 26-640 Skaryszew, tel.: (048) 610 38 49, e-mail: zsws@interia.pl
Copyright by gimnazjumskaryszew.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone.