Daily Archives 2019-04-15

Kredyty inwestycyjne dla firm szansa

Kredyty dla firm dają szansę rozwoju zarówno małym, niedoświadczonym przedsiębiorstwom, jak i firmom z dużym, wieloletnim doświadczeniem i pokaźnym kapitałem obrotowym. Kredyty inwestycyjne udzielane są na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń. Pożyczki te obejmują także działalność firm na giełdach papierów wartościowych, zakup nowych terenów gospodarczych, zakup obiektów gospodarczych, przebudowę i modernizację struktury firmy. Banki udzielają kredytów inwestycyjnych na zasadach spłaty średnio- i długotermionowej. Kredyty dla firm to wspaniała okazja do podwyższenia standardów naszego przedsięwzięcia, szansa na przebudowę i rozbudowę firmy tak, by na rynku gospodarczym jej status i prestiż zauważalnie wzrósł...