Biuro księgowe – jak powinna wyglądać umowa oferta / Kraków

Współpracę z biurem rachunkowym można rozpocząć tylko na podstawie umowy. Zwykle to biuro księgowe Kraków odpowiedzialne jest za przygotowanie treści umowy. Klient mimo wszystko powinien zadbać by znalazły się w niej pewne istotne regulacje. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność ponosi właściciel zwany zgodnie z art. 4 ust. ustawy o rachunkowości kierownik jednostki, czyli właściciel biura rachunkowego. Nawet więc jeśli księgowość naszej firmy prowadzi szeregowy pracownik biura rachunkowego to wszelką odpowiedzialność ponosi jego kierownik mający wykupione ubezpieczenie OC. Co tyczy się samej umowy to powinna ona dokładnie zawierać to w jaki sposób księgowość będzie prowadzona czy w postaci księgi przychodów i rozchodów a może ewidencji VAT. Rzecz jasna wcześniej pracownik biura rachunkowego powinien doradzić najlepszy sposób opodatkowania, który rzeczywiście korzyści naszej firmy. Umowa powinna ponadto zawierać punkt odnoszący się do zakresu obowiązków świadczonych przez biuro rachunkowe. Jeśli chcemy by to prawnicy biura rachunkowego reprezentowali nas przez ZUS-em czy Urzędem Skarbowym taki zapis powinien znaleźć się w umowie. W umowie powinien również znaleźć się odpowiedni punkt odnoszący się do korzystania z usług kadrowo-płacowych. Z drugiej jednak strony biuro księgowe Kraków będzie też wymagało zawarcia punktu odnoszącego się co do terminów dostarczania im dokumentów.

Umowa zawarta przez biuro księgowe w Krakowie

Umowa powinna więc zawierać wszystkie aspekty związane ze współpracą pomiędzy Klientem a biurem rachunkowym. Regulacje powinny też odnosić się do przekazania pełnomocnictwa. Nie tylko wtedy gdy pracownik biura rachunkowego ma reprezentować firmę przed organami państwowymi. Również wtedy gdy biuro rachunkowe ma wystawiać faktury w imieniu zleceniodawcy. Umowa poza tym, że powinna zawierać termin przekazania dokumentów powinna również odnosić się do miejsca, w którym dokumenty powinny być przekazane.

Biuro Księgowe Kraków

Klient z biurem rachunkowym musi z reguły podpisać umowę przetwarzania danych osobowych. Jest to konieczne bowiem do danych Klientów dopuszczeni są zarówno pracownicy jak i stażyści pracujący w biurze rachunkowym. Biuro rachunkowe rzecz jasna musi odpowiednio zabezpieczyć przekazane mu dane osobowe. Do przekazanych im danych nie mogą mieć absolutnie dostęp osoby niepowołana. Do przekazanych dokumentów biurze rachunkowemu dostęp mogą mieć osoby wyłączanie z odpowiednim upoważnieniem. Jeśli dane nie były prawidłowo przechowywane biuro księgowe Krakównaraża się na poważne sankcje, a nawet na odpowiedzialność karną. Zwłaszcza wtedy gdy dostęp do poufnych danych Klientów mają osoby zupełnie niepowołane, które co gorsza wykorzystały je. Co ważne warto zwrócić na cennik biura rachunkowego. Stawki oraz zakres współpracy powinien być jasno określony w umowie. Jeszcze przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę ile wynosi koszt obsługi dokumentów dodatkowych. Jeśli zależy nam na jak najlepszej obsłudze zawsze czytajmy umowę przed jej podpisaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>