Czy jesteśmy skazani na upadek systemu emerytalnego ? – emerytura

Wszystkie znaki na niebie i zmieni wskazują na to , że system emerytalny który funkcjonuje w Polsce jest skazany na bezwzględne bankructwo. Tak na prawdę system ten zbankrutował już kilka lat temu – co zresztą było od wielu lat do przewidzenia. Wydaje się to dziwne , jak może działać sprawnie system emerytalny (a w Polsce działa sprawnie – gdyż wszystkie renty oraz emerytury są wypłacane w Polsce na czas). Nie było by tak jednak jak by nie Skarb Państwa który od wielu lat wspomaga Zakład Ubezpieczeń Społecznych sowitymi dotacjami dzięki którym emerytury oraz renty są w Polsce wypłacane na czas oraz w całości. Na początku poznajmy zasady działania systemu z jakim mamy do czynienia w Polsce. A więc w Polsce mamy system emerytalny który polega na tak zwanej solidarności pokoleń , a więc pokolenie które teraz otrzymuje renty oraz emerytury jest finansowane ze składek które aktualnie płacą przedsiębiorcy , oraz wszyscy ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , a więc osoby pracujące na umowę o pracę , umowę zlecenie oraz częściowo umowę o dzieło. Czynniki demograficzne , oraz ogromna emigracja pracowników do bogatszych krajów Unii Europejskiej spowodowała , że mamy w Polsce deficyt osób pracujących i wpłacających składki do kasy ZUS. Blisko dwie trzecie wydatków które ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę rent i emerytur raz w miesiącu to pieniądze zebrane ze składek ubezpieczonych , reszta to dotacja z budżetu państwa. Mimo bardzo wysokich jak na polskie standardy składek na ubezpieczenie społeczne , oraz zdrowotne ten deficyt nie tylko występuje , ale również stale i w tempie bardzo niebezpiecznym powiększa się. Mało tego , w roku dwa tysiące siedemnastym została uchwalona ustawa o obniżce wieku emerytalnego , która tak na prawdę tylko i wyłącznie przyśpieszy agonię tego systemu emerytalnego , który bez znacznie zwiększonych składek na ubezpieczenie społeczne , oraz bez powrotu znacznej części emigrantów do kraju nie tylko zbankrutuje , tylko pozostaje pytanie kiedy zbankrutuje. System w krótkim czasie powinien być jak najszybciej zreformowany i prawdopodobnie powinien być zastąpiony czymś na wzór systemu emerytalnego obowiązującego w takich krajach jak Kanada czy też Norwegia , w którym emerytury wypłacane przez państwo mają charakter powszechny , lecz nie są na tyle wysokie aby prowadzić wystawne życie. Na pewno trzeba również zrewidować ostatnią reformę dotyczącą wieku emerytalnego , gdyż Polskę na tak niski wiek emerytalny po prostu nie stać.

emerytura

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>