Kredyty w jezyku angielskim

Słowo kredyt wbrew pozorom może mieć niejedno znaczenie. Pierwszym i podstawowym jest pożyczka. Według oficjalnej jest to odstąpienie przez wierzyciela dłużnikowi określonej wartości w pieniądzu lub w towarach na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie. Można mówić o kredytach państwowych, który dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Czynnością od słowa kredyt jest słowo „kredytować”. Sama geneza słowa „kredyt” w Polsce wzięło się z najpopularniejszego języka na świecie, z języka angielskiego. Jak więc fraza „kredyty w Raciborzu” będzie brzmieć w tym znanym języku? Nie trzeba znać się na tym języku, bowiem wygląda to tak: „Credits in Racibórz”. W tym obcym języku jest to odpowiednik polskiego zbioru słów „kredyty w Raciborzu”.Tak jak i w Polsce, każde słowo we frazie „kredyty w Raciborzu” ma swoje znaczenie, tak samo jest w przypadku języka angielskiego. Jest to łatwe do zapamiętania, mimo że najpopularniejszy język świata wcale nie jest łatwy do nauczenia się. Jeszcze częściej rozmyślamy o rzeczach jałowych, którymi nie frapujemy się na co dzień. Do jednych z tych kwestyj przynależą pożyczki, które zaciągamy lecz jak są nam w samej rzeczy pomocne w wyjątkowych wypadkach jak np. kupno własnego lokalu, renowacja, czy wymiana jakiś mebli w mieszkaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>