Zespół Szkół im. Jana Pawła w Skaryszewie

Menu
Godziny lekcyjne:
1. 7.30 - 8.15
2. 8.25 - 9.10
3. 9.20 - 10.05
4. 10.15 - 11.00
5. 11.25 - 12.10
6. 12.20 - 13.05
7. 13.15 - 14.00
8. 14.10 - 14.55

Reforma edukacji:
O INTEGRACJI W GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II
w Skaryszewie

W naszej szkole istnieją 3 klasy integracyjne I, II i III :) :) :) stworzyliśmy je po to, aby umożliwić wspólną naukę dla całej młodzieży. Uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, empatii, tolerancji. Młodzież niepełnosprawna ma możliwość uczyć się w szkole wiedząc, że program nauczania i metody pracy będą dostosowane do ich możliwości. Nasza szkoła ma dostosowania architektoniczne dzięki którym uczniowie dysfunkcją narządu ruchu mają ułatwione poruszanie się po niej. W klasach integracyjnych wraz z uczniami zdrowymi uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Klasy te liczą do 20 osób, wśród uczniów stanowiących taki zespół klasowy mamy 3- 5 kolegów, którzy potrzebują szczególniejszej uwagi i pomocy ze strony nauczycieli oraz zrozumienia ze strony kolegów i koleżanek. Na większości zajęć lekcyjnych mamy zapewniona opiekę ze strony dwóch nauczycieli. Młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych oprócz zajęć lekcyjnych ma zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów, podczas których realizowane są treści potrzebne do jak najlepszego rozwoju oraz sukcesów edukacyjnych. Wszyscy się bardzo lubimy, szanujemy i wzrastamy w wierze, że każdy może osiągnąć sukces edukacyjny. :)

Aneta Lisowska


nasz patron

Jan Paweł II

Jan Paweł II
18.05.1920 - 02.04.2005

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
ul. Kochanowskiego 16G, 26-640 Skaryszew, tel.: (048) 610 38 49, e-mail: zsws@interia.pl
Copyright by gimnazjumskaryszew.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone.