Zespół Szkół im. Jana Pawła w Skaryszewie

Menu
Godziny lekcyjne:
1. 7.30 - 8.15
2. 8.25 - 9.10
3. 9.20 - 10.05
4. 10.15 - 11.00
5. 11.25 - 12.10
6. 12.20 - 13.05
7. 13.15 - 14.00
8. 14.10 - 14.55

Reforma edukacji:
Oddział Specjalny

Od września 2012 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 marca 2012r, w Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie przy ul.Kochanowskiego 16 G, otworzony został Odział Specjalny. Uczęszcza do niego 4 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Z młodzieżą pracują wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści, którzy prowadzą bezpłatne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz logopedii. Uczniowie mają zagwarantowane również zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój intelektualny, bezpłatny dowóz do szkoły oraz mają możliwość nieodpłatnego korzystania z obiadów. Dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach dodatkowych – artystyczno-rekreacyjnych z elementami informatyki rozwijających ich zainteresowania i pasje.

REGIONALNA SPARTAKIADA W GIMNAZJUM NR 1 W SKARYSZEWIE

16 października 2016r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie odbyła się XIV Regionalna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Stowarzyszenie PROVIDENTIAE DEI oraz Urząd Miasta i Gminy Skaryszew. W imprezie udział wzięli m.in.: podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Hucie, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie i Wólce Twarogowej. Zawodnicy mieli do dyspozycji szereg konkrecji sportowo-rekreacyjnych dopasowanych do stopnia ich niepełnosprawności. Zabaw i emocji było oczywiście, co nie miara. Wyczekiwanym punktem imprezy była jak zwykle dyskoteka oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy ducha sportowej walki. Życzymy kolejnych sukcesów i medali.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY

W dniu 21.10.2016r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły - Jana Pawła II. Uczniowie wszystkich klas prezentowali swoje umiejętności w różnych konkurencjach m.in.: w konkursie plastycznym, recytatorskim, wiedzy o patronie szkoły. W konkursie plastycznym „Błądźcie świadkami miłosierdzia” wyróżnienia otrzymali: Daniel Kornatowski kl. III S (klasa specjalna), Kacper Socha nauczanie indywidualne. Uczniowie wykonali pracę pod kierunkiem: mgr Eweliny Pszczoły, mgr Eweliny Miedzy, mgr Agnieszki Maj.

ZWIEDZANIE WYSTAWY „Chrzest Mieszka I – rozkwit państwa polskiego”

Uczniowie oddziału specjalnego, czyli kl. II S, kl. III S oraz Kacper Socha (nauczanie indywidualne) w dniu 27 października 2016r. pod opieką pani: Eweliny Pszczoły, Eweliny Miedzy, Agnieszki Maj brali udział w wystawie „Chrzest Mieszka I – rozkwit państwa polskiego”. Celem wycieczki było poznanie życia ludzi w tamtych czasach, budowanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się podczas zwiedzania wystawy. W trakcie zwiedzania uczniowie zapoznali się z strojami, podstawowymi narzędziami, ozdobami, bronią i elementami uzbrojenia tej epoki.

Ewelina Miedza - wychowawca kl. 3F

NASZE KOLEJNE SUKCESY SPORTOWE

Uczeń klasy 3F Tomasz Kowalczyk w dniu 19 maja 2015 roku reprezentował Publiczne Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie na Spartakiadzie Korczakowskiej „Sportowy zawrót głowy” zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomiu ul. Grzecznarowskiego 15. Uczestnicy mogli wziąć udział w 9 konkurencjach sportowych oraz 6 konkurencjach rekreacyjnych. Na imprezie młodzież prezentowała także swoje umiejętności artystyczne i wokalne. Po zawodach sportowo – rekreacyjnych wszyscy zawodnicy brali udział w dyskotece. Zabawa na świeżym powietrzu była świetna. Tomasz w konkurencji „Strzały do celu” zdobył 1 miejsce – złoty medal oraz nagrodę rzeczową. Bardzo cieszymy się z sukcesów Tomasza GRATULUJEMY!!! Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne sukcesy i medale naszych uczniów.

Ewelina Miedza - wychowawca kl. 3F

UDAŁO SIĘ – JUŻ PŁYWAMY !

Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać pieniądze potrzebne do uruchomienia Wyjazdowych Warsztatów Terapeutyczno – Edukacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wodnym.
Zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie „SŁONECZKO” w Skaryszewie odbywają się na podstawie Programu Kształcenia i Nauczania w Dyscyplinie Pływanie w Akademii Sportu Szkolnego, realizowanego pod patronatem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 10 września 2014 roku odbyły się pierwsze z całorocznego (38 jednostek) cyklu zajęcia na basenie Neptun w Radomiu, w których biorą udział dzieci i młodzież uczęszczająca do: Samorządowego Przedszkola im. G. Sporniak w Skaryszewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Twarogowej oraz Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie .
Osoby zainteresowane zapraszamy na basen Neptun w każdą środę o godz. 14.00 aby zobaczyć w jaki sposób odbywają się zajęcia oraz, jak nasi podopieczni radzą sobie w środowisku wodnym.

Agnieszka Maj

Uczniowie z naszego gimnazjum na wycieczce w Iłży

19 września uczniowie klasy III F – klasa specjalna pod opieką pani Eweliny Miedzy i pani Bernadety Sochy oraz uczeń objęty nauczaniem indywidualnym pod opieką pani Agnieszki Maj wzięli udział w wycieczce do Iłży. Celem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku oraz zapoznanie się z legendą dotyczącą powstania nazwy miasta na podstawie baśni Zenona Gierały przedstawioną przez opiekunów . Dla niektórych uczniów był to pierwszy kontakt z żywą historią średniowiecza. Zamek w Iłży wybudowany został w I połowie XIV wieku przez biskupów krakowskich. Nocował w nim sam Władysław Jagiełło.

Obecnie na iłżeckim wzgórzu pozostały tylko jego ruiny, które w ostatnich latach zostały nieznacznie odrestaurowane. W dobrym stanie wydaje się być dawna baszta obronna. Kiedyś pełniła rolę "stołpu", czyli ostatecznego miejsca obrony. Na miejscu uczniowie zobaczyli jak grube były mury obronne i z jakiego materiału były wykonane.

Agnieszka Maj

Zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
W bieżącym roku szkolnym uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizują, każdy z nich - Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Metody oraz formy pracy z uczniem są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
-funkcjonowanie w środowisku
-plastyka
-technika
-muzyka z rytmiką
-wychowanie fizyczne
-religia
-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Z uwagi na wskazania zawarte w orzeczeniu 2 uczniów realizuje dodatkowo zajęcia:
-zajęcia z logopedą
-zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu długotrwałą działalność terapeutyczno – dydaktyczną, której zadaniem jest:
-zapobieganie pogłębianiu się istniejącego deficytu,
-usprawnianie elementów chorych lub zaburzonych oraz wzmacnianie osłabionych,
-stymulowanie i dynamizowanie ogólnego rozwoju,
-wychowanie i nauczanie dostosowane do wieku, sprawności fizycznych i umysłowych,
-kompensowanie istniejących braków w celu podniesienia ogólnej sprawności.

Głównym celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest: rozwijanie autonomii ucznia, zapewnienie możliwości najpełniejszego rozwoju i komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny, kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia słów i sensu otaczającego świata.
Z powyższego wynikają następujące cele szczegółowe: tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem, wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej, umożliwienie i tworzenie sytuacji, w których poznaje najbliższe otoczenie, stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.

Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia z zajęciach dodatkowych
1. Zajęciach rekreacyjno -językowe z elementami informatyki
2. Zajęciach rekreacyjno - artystyczne z elementami informatyki

W ramach zajęć rekreacyjnych uczniowie biorą udział w zajęciach umożliwiających im rozwój zainteresowań oraz podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej poprzez udział w następujących imprezach: Regionalnej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, a także różnych grach i zabawach klasowych oraz szkolnych. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach i wycieczkach m.in.: do Iłży, do Częstochowy – w ramach zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II a także próbach przedstawień i uroczystości szkolnych. Przygotowania i udział w konkursach aktywizuje i skłania uczniów do podejmowania zadań oraz umacnia więzi społeczne i emocjonalne.
Zajęcia doskonalące umiejętności językowe obejmują zadania związane z zagadnieniami pisowni wyrazów z „ ó”, „u”, „rz” i „ż”. W ramach zajęć uczniowie wykonują szereg urozmaiconych form ćwiczeń w pisaniu, które mają na celu poznanie lub przypomnienie zasad pisowni, a także wzrokowe utrwalanie poprawnych wzorów pisma. Celem tych zajęć jest również usprawnianie techniki i tempa czytania. W ramach zajęć komputerowych uczniowie poznają zasady pracy z komputerem, z myszką komputerową, bezpiecznego korzystania z Internetu a także ćwiczą sprawność grafomotoryczną. Doskonalą umiejętności matematyczne i polonistyczne w sytuacjach wzorowanych na codziennym życiu.

Ewelina Miedza


nasz patron

Jan Paweł II

Jan Paweł II
18.05.1920 - 02.04.2005

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
ul. Kochanowskiego 16G, 26-640 Skaryszew, tel.: (048) 610 38 49, e-mail: zsws@interia.pl
Copyright by gimnazjumskaryszew.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone.