Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Działają w różnych sektorach: są to wydawnictwa książkowe i gazetowe, firmy produkcyjne i uslugowe, wszelkiego rodzaju firmy handlowe. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstały w Niemczech na początku XX wieku. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz musi raz w roku składać rachunek zysków i strat. Sporządzenie bilansu jest jej obowiązkiem. Spółka ma udziały, liczba udziałów jest nieograniczona. Mają wielkie znaczenie dla akcjonariuszy. Spółką zarządza prezes oraz zarząd, powołana jest też rada nadzorcza, która kontroluje działalność spółki oraz określa jego prawidłowość. Co roku w Polsce rejestruje się 10 000 takich spółek, jest to najpopularniejsza forma. Na pewno warto poczytać o takiej spółce i utworzyć ją, gdy mamy pomysł na biznes. Firm w Polsce nie brakuje, a dobra spółka jest na pewno niezbędna. Spółka z o.o. Jest dobra, bo w razie problemów finansowych nie ma potrzeby, aby współnicy pokrywali straty z własnego majątku. Jedynie wspólnik generalny taką odpowiedzialność ma. Wspólnikiem generalnym jest najczęściej osoba, której nazwisko występuje w nazwie tej spółki. Na pewno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo ważną sprawą. Wspólnicy spółki mają prawo do udziału w zgromadzeniach spółki oraz mogą zyskać wgląd w działalność i dokumentację takiej spółki. Zgromadzenie wspólników podejmuje decyzje oraz aprobuje dokumentację. Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna mogą istnieć, lecz nie muszą, bo to nie są obowiązkowe organa spółki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>